Instrukcja obsługi platformy Google Meet

Instrukcja obsługi platformy Google Meet jest dość prosta i składa się z kilku kluczowych kroków:

Uzyskanie dostępu:

 • Załóż konto Google, jeśli jeszcze go nie masz.
 • Zaloguj się na swoje konto Google.

Rozpoczęcie spotkania:

 • Otwórz Google Meet poprzez stronę meet.google.com.
 • Wybierz opcję „Rozpocznij spotkanie” lub „Dołącz”, jeśli masz kod spotkania.
 • Nadaj swojemu spotkaniu nazwę lub wpisz kod, aby dołączyć do istniejącego spotkania.

Klikając przycisk Nowe spotkanie będziesz mógł utworzyć spotkanie do późniejszego wykorzystania, zacząć spotkanie teraz lub zaplanować spotkanie w Kalendarzu Google.

Przed rozpoczęciem spotkania Google Meet może poprosić cię o zgodę na włączenie i używanie kamery oraz mikrofonu. Te zgody są niezbędne do pełnego wykorzystania usługi Google Meet.

Zapraszanie uczestników:

 • Po rozpoczęciu spotkania, skopiuj link do niego.
 • Wyślij link do uczestników przez e-mail, komunikator lub inne środki komunikacji.

Zarządzanie spotkaniem:

 • Używaj przycisków na pasku narzędzi do wyciszania mikrofonu, wyłączania kamery, udostępniania ekranu, włączania napisów na żywo lub nagrywania.
 • Jako gospodarz, masz kontrolę nad tym, kto może mówić lub prezentować.

Kontrola ustawień audio i wideo:

 • Sprawdź i dostosuj ustawienia mikrofonu i kamery przed spotkaniem lub w jego trakcie, korzystając z ikon ustawień.
 • Wybierz odpowiednie urządzenia wejściowe i wyjściowe.

Zakończenie spotkania:

 • Aby zakończyć spotkanie, kliknij czerwony przycisk z telefonem.
 • Jako gospodarz, możesz również usunąć uczestników lub zakończyć spotkanie dla wszystkich.

Pamiętaj, że Google Meet oferuje różne funkcje i ustawienia, które mogą być zależne od twojego planu abonamentowego oraz od aktualizacji oprogramowania. Regularne sprawdzanie dostępnych opcji i aktualizacji może pomóc w efektywniejszym wykorzystaniu platformy.

Dodaj komentarz