MS Excel dla zaawansowanych – szkolenie

Program szkolenia

Zaawansowane funkcje Excela:

 • Zaawansowane formuły i funkcje (np. JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE).
 • Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych.
 • Analiza danych przy użyciu funkcji statystycznych i matematycznych (np. ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.JEŻELI).

Wizualizacja danych:

 • Tworzenie zaawansowanych wykresów i grafik.
 • Używanie narzędzi do wizualizacji danych, takich jak Wykres przebiegu w czasie i mapy cieplne (mapa gorąca i mapa dywergencji).

Zaawansowane zarządzanie danymi:

 • Techniki filtrowania i sortowania danych.
 • Wykorzystanie tabel i zarządzanie dużymi zbiorami danych.

Automatyzacja i efektywność pracy:

 • Korzystanie z narzędzi do automatyzacji zadań (np. Kontrola Poprawności Danych, Formatowanie Warunkowe).
 • Optymalizacja pracy z arkuszami za pomocą skrótów klawiszowych.

Analiza scenariuszy i modelowanie danych:

 • Tworzenie i analiza różnych scenariuszy biznesowych za pomocą narzędzi takich jak Szukaj wyniku i Solver.
 • Wprowadzenie do modelowania finansowego i budowania modeli prognoz.

Integracja Excela z innymi aplikacjami:

 • Podstawy integracji Excela z innymi programami, np. Word, PowerPoint.
 • Import i eksport danych z/do różnych formatów.

Korzyści ze szkolenia

 1. Zwiększenie Efektywności Pracy: Nauczenie się zaawansowanych funkcji Excela pozwoli na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych.

 2. Lepsze Analizy Danych: Udział w szkoleniu umożliwi lepsze zrozumienie danych poprzez zaawansowane analizy i modelowanie.

 3. Profesjonalna Wizualizacja Danych: Uczestnicy nauczą się tworzyć zaawansowane wykresy i grafiki, co ułatwi prezentowanie wyników w klarowny sposób.

 4. Automatyzacja Rutynowych Zadań: Poznanie narzędzi do automatyzacji zadań pozwoli na oszczędność czasu i zwiększenie produktywności.

 5. Rozwój Umiejętności Analitycznych: Szkolenie wzmocni umiejętności analityczne, co jest kluczowe w wielu sektorach biznesowych.

 6. Wszechstronność Umiejętności: Umiejętności zdobyte podczas szkolenia są uniwersalne i mogą być wykorzystane w różnych obszarach działalności zawodowej.

Program szkolenia